"Samen geven we kleur"

Met dit motto willen we leerlingen een kleurrijke schooltijd bieden, waarin ieder kind er mag zijn. Ons doel is om met elkaar een vertrouwde en veilige sfeer voor de leerlingen en het leerproces te creëren. Wij vinden dat onze school er niet alleen is voor de schoolvakken. Onze leerlingen leren op een goede manier met elkaar en hun omgeving om te gaan. Wij geven daar samen met ouders het goede voorbeeld in, zodat leerlingen leren om samen te werken en verantwoordelijk te zijn voor wat ze doen. Wij willen een leefgemeenschap zijn waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

Onze visie op leren

Wij geloven erin, dat leerlingen van nature de drang hebben om zich te ontwikkelen. Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving, waar leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Wij investeren in een goede relatie met leerlingen en tussen leerlingen. Dat voel je en dat zie je! Wij vinden de volgende zaken van groot belang:

  • dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerproces (zgn eigenaarschap) dat leerlingen zelfstandig èn samen leren;
  • waar het samen leren (samenwerken) zowel horizontaal (met klasgenootjes) als verticaal  (met jongere en/of oudere leerlingen) georiënteerd is;
  • dat we onderwijs op maat geven (adaptief);
  • dat we gevarieerde werkvormen hanteren (variatie=motivatie);

dat we instructies verzorgen volgens het DI-model zodat we de kwaliteit van de lessen kunnen waarborgen.