Ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind er mag zijn. Ons onderwijsaanbod proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. Op onze school kunnen we verschillende vormen van ondersteuning bieden. Deze ondersteuning wordt gecoördineerd door onze Intern Begeleider Elise Dogger. 


Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen die waar mogelijk op pcb de Regenboog. De ondersteuning die geboden wordt is afhankelijk van hun onderwijsbehoeften. Hierbij kijken we altijd naar het volgende: wat heeft deze leerling, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school nodig? Kunnen wij dit op pcb de Regenboog bieden en wat of wie hebben we daarvoor nodig? 

Leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid krijgen hun werk compact aangeboden waar kan, waardoor ze tijd hebben om aan verdiepende en verrijkende leeractiviteiten te werken. Dit is zowel aanbod vanuit de eigen school in de klas of in de verbredingsgroep als vanuit de Plusklas van Floreant. Deze biedt nog meer mogelijkheden tot uitdaging buiten school (zie item: plusklas).